fbpx

ALGEMENE VOORWAARDEN 

Dit zijn onze algemene voorwaarden. Deze zijn, samen met de verwijzingen die ze bevatten, van toepassing op elke overeenkomst die wij, PuzzlePack met KvK-nummer: 78198313, met u sluiten. Mocht u vragen hebben, dan kunt u contact met ons zoeken via info@puzzlepack.nl of per post: PuzzlePack, Kortemeestraat 18, 4611 TM, Bergen op Zoom. U kunt ons ook bereiken op ons telefoonnummer +31 648902559. Wij hebben het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. U stemt ermee in dat steeds de laatste versie van deze algemene voorwaarden op onze overeenkomst van toepassing zal zijn. 

Artikel 1 – Producten 

Wij verkopen verhalende puzzelspellen in de vorm van postpakketten. 

Artikel 2 – Betalingen 

De (totale) prijs van de producten staat in onze webshop aangegeven. U betaalt via onze online betaalservice; Mollie Payments verzorgt deze betaalservice. De verzendkosten komen voor onze rekening indien uw gewenste product in Nederland geleverd dient te worden. Indien uw gewenste product elders geleverd dient te worden komen de verzendkosten voor uw rekening. 

Artikel 3 – Leveringen 

Wij leveren uw product af op het adres dat u bij de bestelling hebt opgegeven. U kunt het adres niet meer wijzigen als wij het pakket al hebben verzonden. PostNL verzorgt de distributie. Wanneer het pakket is verzonden, krijgt u van ons een Track & Trace code, waarmee u de bestelling kunt volgen. Wij doen ons best om de bestelling zo snel mogelijk te leveren. Als de bestelling vertraagd is, stellen wij u hiervan schriftelijk op de hoogte. We garanderen dat u de bestelling uiterlijk 30 dagen na bevestiging van de bestelling zal ontvangen. Lukt dit onverhoopt niet, dan kunt u ons verzoeken om (a) het bedrag dat u voor het product betaald hebt meteen terug te storten, of (b) een vervangend product (van gelijke waarde) te sturen. 

Artikel 4 – Herroepingsrecht 

U mag het product altijd binnen 14 dagen, nadat u het hebt ontvangen, terugsturen. Dit kunt u doen door een e-mail te sturen naar info@puzzlepack.nl. Nadat u van ons een bevestiging en de verzendinformatie heeft ontvangen, dient u het product binnen 14 dagen retour te sturen. Als wij het product hebben ontvangen, storten wij binnen 14 dagen het volledige aankoopbedrag terug. De kosten van de retournering zijn voor eigen rekening. Tijdens de herroepingstermijn dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Wanneer de sluitzegel op de doos verbroken is kunt u het spelpakket niet meer retour sturen. 

Artikel 5 – Aansprakelijkheid 

Wij zijn niet aansprakelijk voor de schade die veroorzaakt is door gebruik van een product. Dit geldt niet als die schade is ontstaan door onze opzet, grove nalatigheid of bewuste roekeloosheid. Uw recht op schadevergoeding zal in ieder geval maximaal het bedrag zijn van het bestelde en betaalde product. 

Artikel 6 – Intellectuele eigendomsrechten 

Alle intellectuele eigendomsrechten (zoals: auteursrechten, beeldmerken, woordmerken) op onze teksten, foto’s, beelden en andere materialen, zijn ons eigendom (of hebben wij in beheer met toestemming van de rechthebbende). Uw gebruik mag hier geen inbreuk op maken. PuzzlePack begrijpt dat deelnemers na afloop van het spel hun enthousiasme met anderen willen delen. Deelnemers worden echter vriendelijk doch dringend verzocht om ons geheimhoudingsverzoek te respecteren en verder geen details van het spel openbaar te maken of andere informatie over PuzzlePack aan derden te onthullen. 

Het is verboden om enige inhoud, beeldmateriaal of diensten van de PuzzlePack te bewerken, aan te passen, te kopiëren, te reproduceren, over te dragen, te verkopen of te publiceren. 

Artikel 7 – Klachtenregeling 

Als u een klacht heeft over de uitvoering van de overeenkomst, horen wij dat graag. Stuur uw klacht dan zo snel mogelijk (en zo volledig mogelijk omschreven) naar info@puzzlepack.nl. Wij zullen uw klacht zo snel mogelijk afhandelen, uiterlijk binnen veertien dagen nadat we uw klacht hebben ontvangen. Als het langer duurt om de klacht af te wikkelen, ontvangt u binnen drie dagen een bevestiging van uw klacht en laten we weten wanneer we een inhoudelijk antwoord verwachten. Als we de klacht niet onderling kunnen oplossen, ontstaat er een geschil dat valt onder de geschillenregeling. 

Artikel 8 – Geschillenregeling 

Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Ook indien de consument woonachtig is in het buitenland.